tra cứu hóa đơn điện tử viettel - viettel sinvoice

Để thuận tiện cho quý khách hàng trong quá trình sử dụng, kiểm tra hóa đơn điện tử do Viettel phát hành. Tránh việc bị làm giả hóa đơn. Quý khách hàng có thể tra cứu hóa đơn Viettel bằng cách nhập đầy đủ các thông tin sau:

   Để kiểm tra hóa đơn điện tử viettel chính xác, quý khách vui lòng nhập đúng mã số thuế người bán, Nhập mã số bí mật (ghi ở phần dưới cùng của hóa đơn)