0969 088 567

Giám sát hành trình oto V-tracking Viettel VTR12T

2.800.000 2.150.000

Mô tả:

  • Thời gian sử dụng: 12 Tháng
  • Giám sát thông tin vị trí phương tiện vận tải theo thời gian thực
  • Giám sát thực trạng của phương tiện thuận tiện
  • Xem lại hành trình của phương tiện
Gọi 0969 088 567 để nhận giá ưu đãi
Giải pháp doanh nghiệp Viettel Đà Nẵng
---------------------------------------------  
Hỗ trợ và bảo hành nhanh chóng kịp thời