Hóa đơn điện tử Sinvoice Viettel HD1000

640.000

Gói Hóa đơn điện tử Viettel Sinvoice HD1000:

  • Số lượng hóa đơn: 1000 hóa đơn
  • Được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.
  • Có giá trị về mặt pháp lý như hóa đơn giấy thông thường
  • Được ký bằng chữ ký điện tử
  • Có thể chuyển đổi thành hóa đơn giấy khi có nhu cầu
Gọi 0969 088 567 để nhận giá ưu đãi
Giải pháp doanh nghiệp Viettel Đà Nẵng
---------------------------------------------  
Hỗ trợ và bảo hành nhanh chóng kịp thời