Nguyên tắc giao kết hợp đồng điện tử đúng pháp luật dành cho doanh nghiệp

Giao Ket Hop Dong Dien Tu Min

Giao kết hợp đồng điện tử được biết đến là quá trình sử dụng thông điệp cùng dữ liệu đi vào tiến hành một phần hay tất cả giao dịch. Điều 33, Điều 34 Luật Giao dịch điện tử 2005 có nêu rõ: “Hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu. Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử không thể bị phủ nhận chỉ vì hợp đồng đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu“. Khi giao kết hợp đồng điện tử cần biết rõ các nguyên tắc sau.

1. Nguyên tắc tự do và tự nguyện

Các bên khi tham gia có “quyền tự do thỏa thuận” và cùng phương tiện điện tử được dùng trong quá trình giao kết hợp đồng điện tử và hình thành hợp đồng điện tử. Nguyên tắc giao kết hợp đồng điện tử này đề cặp đến vấn đề là trước khi hợp đồng điện tử được hình thành thì phải có cơ sở tự nguyên các thỏa thuận và “quyền tự do hợp đồng” đến từ các chủ thể mà không phải chịu mọi sự áp đặt, đe dọa của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào. Hiệu lực của hợp đồng sẽ bị ảnh hưởng nếu có hành vi, vấn đề hay sự tác động làm mất đi tính tự nguyện của đôi bên trong khi ký kết hợp đồng.

Chi tiết về quyền tự do hợp đồng:

  • Tự do chọn người hợp tác.
  • Tự do thỏa thuận, ý kiến cá nhân trong nội dung và điều khoản hợp đồng.
  • Hợp đồng điện tử được ký phải là các hoạt động hợp pháp và phục vụ cho các vận hành đã được đăng ký.
  • Các hoạt đồng trái pháp luật được thực hiện thông qua tất cả các quyền tự do là bị cấm.

2. Nguyên tắc tuân thủ pháp luật về hợp đồng

Thực hiện và giao kết hợp đồng điện tử phải tuân thủ theo các quy định pháp luật được nhà nước ban hành cũng như pháp luật hợp đồng. Tiếp ngay sau khi quan hệ hợp đồng được hình thành thì tất cả các bên phải có nghĩa vụ thực hiện những nội dung được thể hiện trong điều khoản được cam kết. Các chi tiết tiết tuân thủ được nói đến bao gồm: Số lượng, chủng loại, dịch vụ, hàng hóa, thời gian – thời hạn, các thức thanh toán, nội dung – điều khoản theo đúng quy đinh pháp luật.

Giao kết hợp đồng điện tử tuân thủ theo pháp luật

3. Nguyên tắc điều khoản bảo mật

Giao kết hợp đồng điện tử và thực hiện hợp đồng được diễn ra thì các bên được quyền đàm phán, thỏa thuận để đưa ra các yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, chứng thực và điều khoản để có thể đảm bảo tính toàn vẹn cũng như bảo mật đến những gì có liên quan đến chính hợp đồng điện tử đó.

Quyền và nghĩa vụ được hoàn toàn bình đẳng đến từ tất cả các bên trong quan hệ hợp đồng. Bình đẳng trong quá trình đàm phán trước khi ký kết hợp đồng, với các bên đều có quyền nêu ra các yêu cầu cùng giới hạn của bản thân, hay quyền đồng ý hoặc không với các yêu cầu được đưa ra từ đối phương, không được xuất hiện tình trạng ép buộc hay đe dọa lấn át diễn ra. Hợp đồng được hình thành sau khi các bên điều thống nhất ý kiến cùng nhau và tất cả nội dung cùng điều khoản hợp đồng.

4. Nguyên tắc giá trị pháp lý

Trong khi đang và đã thực hiện giao kết hợp đồng điện tử thì tất cả các thông báo ở dạng thông điệp dữ liệu sẽ có giá trị pháp lý tương đương với thông báo bằng các phương thức truyền thông khác có liên quan. Chính vì thế trong giao kết hợp đồng điện tử thì trừ các trường hợp có yêu cầu, thỏa thuận, hay đề nghị giao kết cùng chấp nhận điều có giá trị pháp lý khi thực hiện thông qua các thông điệp dữ liệu.

5. Nguyên tắc dành cho chủ thể tham gia giao kết hợp đồng điện tử

Trong khi quá trình giao kết hợp đồng điện tử được diễn ra thì ngoài các bên tham gia giao kết bao gồm: Bên đề nghị, Bên chấp thuận đề nghị và cùng các chủ thể liên quan đến mối quan hệ hợp đồng thì còn có một bên quan trọng giữ vai trò bảo vệ, đảm bảo cho quá trình giao kết hợp đồng. Bên được nhắc đến đó là “Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử và dịch vụ mạng.

Nguyên tắc dành cho chủ thể ký hợp đồng

Nghĩa vụ của các tổ chức này là hành động gửi, lưu trữ thông tin từ các bên tham gia giao kết hợp đồng và xác định độ tin cậy của dữ liệu liệu thông điệp. Họ đảm bảo giá trị pháp lý và độ hiệu quả cho giao kết cùng chứng hiện hợp đồng điện tử. Ở mỗi quốc gia điều có quy định về quyền và nghĩa vụ của bên tổ chức thứ 3 này trong hệ thống pháp luật giao dịch điện tử. 

6. Hợp đồng điện tử Viettel – vContract Viettel

Hợp đồng điện tử Viettel – vContract Viettel được biết đến là giải pháp trợ giúp các doanh nghiệp trong việc quản lý, ký kết giao kết hợp đồng điện tử hiệu quả với khách hàng thông qua mạng Internet. Giải pháp hợp đồng điện tử mà chúng tôi mang đến giúp khách hàng thực hiện hiệu quả tất cả các quy trình hợp đồng và ký điện tử, từ các bước khởi tạo – Vai trò ký được xác định – Ký kết và lưu trữ cuối. Chúng tôi còn giúp bạn dễ dàng quản lý hợp đồng khi đồng nhất chúng trên môi trường nền tảng số. Khách hàng sẽ tiết kiệm được đến 99% thời gian cùng chi phí cùng đáp ứng tất cả các điều khiện pháp lý, các kỹ thuật an toàn – Bảo mật tối đa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *